Vastlapäev (1). Sõnnik põllule

Title

Vastlapäev (1). Sõnnik põllule

Publisher

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus

Rights Holder

Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv

Description

● vastlapäeval viiakse sõnnikut põllule
+ tuhkapäeval viiakse sõnnikut põllule

Files

vastlapaev ja tuhkapaev.png