Eesti-uuringute Tippkeskuse töökohtumised ja konverentsid

2016. aasta uurimisrühmade töökohtumiste ja konverentsid

2017. aasta uurimisrühmade töökohtumiste ja konveretntsid

2018. aasta uurimisrühmade töökohtumised ja konverentsid

Eesti-uuringute Tippkeskuse üldkonverentsid

Eesti-uuringute Tippkeskuse ja Eesti Kirjandusmuuseumi 59. Kreutzwaldi päevade konverents Dialoogid – I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome 16.–17. detsembrini 2015 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid 28.–29. aprillini 2016 Jõgevamaal Tõrve külas

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised 12.–13. detsembrini 2016 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Across Borders: Cultures in Dialogue 27.–29. aprillini 2017 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas 7.–8. detsembrini 2017 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga 27.–28. aprillini 2018 Rakveres

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents On the Move: Migration and Diasporas 29. novembrist 1. detsembrini 2018 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives 10.-13. juuni 2019 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Perception and Performativity in Arts and Culture in the Age of Technological Change 5.-7. septembrini 2019 Tartus

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Kaljujoonistest robootikani 20.-21. oktoober 2020 MS Teams-s.