Fishes

Kalaleminek. Going fishing
Kalaleminek. Lootsiku ninas laulik Anne Vabarna poeg Ivan. Setomaa, Järvesuu v, Tona k. Foto: M. Must 1949. ERA foto 2246.
Lootsiku ninas laulik Anne Vabarna poeg Ivan.
Ivan, the son of the Seto singer Anna Vabarna, is in the bow of the boat.

No translation for selected language.   

Setomaa, Järvesuu v, Tona k. Foto: Mari Must 1949. ERA foto 2246.
Genre

English
Fishing

My dear brother, my young brother,
my young brother, my weak brother,
he went to the sea [the lake of Peipsi],
he went to Piusa shore.
The ruffes were singing on the rocks,
the crayfish from the strait were speaking:
"Seine, seine, young men,
net, dear young Võnnu boys!"
       They took a seine from the quoin,
a hundred-eye from the pole.
They went to sea to fish,
to see the fishing beach.
They went fishing on the holiday,
to fish in precious time.
They threw here, threw here,
casted he Creator's meshes,
St. Mary's traps.
How many hundred will be there,
how many thousand will come?
A hundred hundred comes,
thousand thousand comes.
They got a boatload of bleaks,
the dugout full of burbots.
       The brother took them to the wall for sale,
for goods on the weighing table.
He broke the weight studs,
and tore the weight rope.
Burgers jumped there to look,
matrons to wonder:
"What's for sale on the wall,
goods on the weighing table?
Why did it break the studs,
tear the weight ropes?"
       That's where the brother skimmed the edge1,
from there my brother creamed off.
He got hats with ribbons on his head,
he got straight boots on his feet,
got blue shirts on,
liverbrown full-length shirts. 

1  the fattest part of cream in the wedge

Kalapüük

Vellekene, noorekene,
noorekene, nõrgakene,
läks ta mere [Peipsi] äärde,
läks ta Piusa pervele.
Kiisad seal laulsid kividel,
vähid väinast kõnelesid:
„Noota, noota, noored mehed,
võrku, Võnnu poisikesed!“ 
      Võtsid nad nooda nurga pealt,
sadasilma teiba otsast.
Läksid nad merele püüdma,
kalaranda vaatama.
Läksid nad pühal püüdma,
kallil ajal kalale.
Heitsid nad sinna, heitsid tänna,
heitsid Looja loomuseid,
Püha Maarja püüniseid.
Mitusada seal saab,
mitutuhat tuleb?
Sada sadat saab,
tuhat tuhandet tuleb.
Venetäis sai viidikaid,
lootsikutäis lutsukesi.
      Veli viis müügiks müüri peale,
kaubaks kaalulaua peale.
Ära ta lõhkus punnanaelad,
katki kiskus kaalunööri.
Kargasid seal saksad kaema,
emandad imetlema:
„Mis on müügiks müüri peal,
kaubaks kaalulaua peal?
Miks see lõhkus punnanaelad,
katki kiskus kaalunöörid?“
      Sealt eks veli võttis veere1,
sealt veli koore korjas.
Pähe said tal paeltega kübarad,
jalga said tal sirged saapad,
said selga sinisärgid,
maani maksakarvalised.

veer - siin: serva rammusam osa

Maarja, Vasila tütar, noor neiu. Setomaa, Järvesuu v, Lobotka k. Koguja Joosep Hurt 1886. H II 4, 183/4 (74). Seto toim. Andreas Kalkun.
Genre

The pike started spawning on Candlemas

The pike started spawning on Candlemas and spawned until Midsummer.

Haug hakkas kudema küünlapäeval

Haug hakas kudema küünlapäeval ja kudes jaanipäevani.

Jaan Puksoo, üle 80 a. Räpina khk, Tammistu k. Koguja Mall Hiiemäe 1980. RKM II 347, 321 (9).
Genre

Vendaces

If there is a lot of frost on the trees in the winter, then in the summer you get a lot of vedace.
Vendace: Coregonus albula.

 
 

Tartu-Maarja khk, Ropka. Koguja Johannes Kool 1900. H, Mapp, 415 (51).
Genre

If the land flourishes, then will be a good fishing

If the land flourishes in the spring, you can go to the beach this year because of the terrible Baltic herring catch this year.

Kui maa õitseb, siis on hea saak

Kui kevadeti maa õitseb, siis võib sell aastal randa minna, sest sell aastal oleva hirmus hää räime saak. 

Viljandi khk. Koguja Jüri Täht. H III 20, 566 (29).
Genre

Baltic herring runs in shallow water

On fine evenings, the Baltic herring moves in shallow water. The crumb on top of the water goes together with the herring shoal. Herring spots are known from it.
Baltic herring: Clupea harengus membras

Räim käib madalas vees

Ilusatel õhtutel käib räim madalas vees. Räime parvega käib ühes veepeal olev puru. Sellest tuntakse räime kohti. 


 

Tõstamaa khk, Pootsi v. Kogus Pärnu Poeglaste gümnaasium 1933. E 84659 (49).
Genre

Cool weather for fishing Baltic herring

When the weather is cool, you get more Baltic herring, when it's hot, you get less.
Baltic herring: Clupea harengus membras. 

 

Räimeilm

Kui jahedad ilmad, sis räime saab rohkem, kui palavad, sis vähem. 

Räimed paadis Pärnu kalasillas. Foto: A. Määr 1935. ERA foto 1325.
Räimed paadis Pärnu kalasillas. Foto: A. Määr 1935. ERA foto 1325.
The Baltic herrings in the boat at Pärnu fishing pier. 
Tõstamaa khk, Liu k. Koguja Ellen Liiv 1964. RKM II 176, 136 (21).

Baltic herring go to the net

There must have been many stars in the sky when the net was being set up; then herring would go into the net. When the sky was cloudy, no network was created.

Räimed lähevad võrku

Pal´lu tähti pidi taevas olema, kui võrk üles loodi, siis läheb pal´lu räimi võrku. Kui taevak pilves oli, siis ei loodud võrku. 
 

Emmaste v, Harju v. Koguja Enda Ennist 1939. ERA II 254, 232 (1).
Genre