Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

Drive the Herd Over Here!

Anna Lindvere Kodavere (1938)

Karjalapse uikamine

Ae, ae, Loovi, ae,
Loovi, ae, tule seie!
Ae, ae, Juasep, ae,
Juasep, ae, tule seie!
Ae, ae, Liisa, ae,
Liisa, ae, tule seie!

A herder's call

Heigh-ho, heigh-ho, Loovi heigh-ho,
Loovi heigh-ho, come on over!
Heigh-ho, heigh-ho, Josep heigh-ho,
Josep heigh-ho, come on over!
Heigh-ho, heigh-ho, Liisa heigh-ho,
Liisa heigh-ho, come on over!

ERA, Pl. 92 B7 < Kodavere khk., Ranna v., Sääritsa k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Anna Lindvere, 60-a.
[LP I a 3; CD1-3]. Vissel 1988, 64 (nr. 163).