Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Taskmaster and the Serf

Anna Lindvere Kodavere (1938)

Oi-oi-oi-oi uolekene,
mis tegi minu mielekene!

Õlin mina tillukene,
läksin mina teole,
läksine mina rehe juurde,
teretäsin kubjakesta:
“Tere, minu kubjas, tere, minu kilter,
jäin mina kavvas magamaie,
mõeda mulle veidi maada,
veidi maada, muldamaada!”

Kubjas see mul mõetis maada,
mõetis veidi muldamaada.
Kündsine päevä, kündsin teise,
tuleb aga kubjas vaatamaie.
“Oh sina kurat, kuda sina künnäd –
vao sina künnäd, küindrä jätäd!”

Mina kubja kõrvust kinni,
lõin aga kubja kukõrpal´li.
Kubjase kukkus kukõrpal´li,
kraavi põhja uperpal´li.

Kubjas läks mõisa kaebamaie,
mina järel kuulamaie,
kellele õigus mõistetakse,
kellele süidi tõstetasse.
Kubjale õigus mõisteti,
minul aga süidi tõsteti.
Nüid mind tal´li juure veeti,
(ja) sada kepi-oopi loeti.

Oh, dear me, sweet worry,
What was I to do!

I was meek,
I went to do my labour,
I went to the threshing barn,
and greeted the taskmaster:
“Health to the taskmaster, health to the overseer,
I slept late today,
measure me but a bit of land,
a bit of land, some soily land!”

The taskmaster he measured me land,
measured out a bit of soily land.
I ploughed for a day, ploughed another,
then comes the taskmaster to inspect.
“God-damned you, how you plough –
you plough a furrow and leave a cubit!”

I grabbed the taskmaster by the ears,
I smashed the taskmaster head over heels.
The taskmaster fell head over heels,
he tumbled headlong into the ditch.

The taskmaster went to the manor to complain,
I followed to eavesdrop,
who will be judged innocent,
who will be found guilty.
The taskmaster was judged innocent,
I was found guilty.
Now I was taken to the stall
and a hundred lashed were counted out.

ERA, Pl. 92 A4 < Kodavere khk., Ranna v., Sääritsa k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Anna Lindvere, 60-a.
[LP VI 11; CD2-33].