Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Grinding Stone

Anne Vabarna with choir, Setu (1936)

“Kivijauhminõ”

Mängijad seisavad sõõris, parema käega hoiavad sõõri keskele pandud kepist kinni ja imiteerivad lauldes käsikiviga jahvatamist.

“Grinding with Stones”

The players stand in a circle. They hold a stick placed upright in the middle of the circle with their right hands and imitate the motion of a grinding stone as they sing.

Jauha-ks, jauha nu, kivikene,
jauha, jauha, kivikene, kivikene,
kiso(-ks), kivi(- no -)poolõkõnõ!
Jauha(-ks), sõsar, (sa) laula, sõsar,
küll ma(-ks) massa (nu) jauhupalga,
kivi(-ks -)poolõ (nu) kiskumise!
Anna(-ks) lehmä (ma) jauhõmasta,
kir´o(-ks) lehmä (ma) kiskõmasta.
Jauha(-ks), sõsar, (nu) laula, sõsar!
Pereh tahtsõ(-ks meil) peen´okõista,
sulasõ küll sorõhõta,
sulasõ meil sorõhõta, sorõhõta,
näütsiku meil nägüsätä.
Jauha(-ks), jauha (jal), kivikõnõ!

Keep grinding dear grindstones,

keep pulling the seeds apart, dear stone halves!
Keep grinding, sister, keep singing, sister,
I'll pay you your grinding wages,
wages for pulling the seeds apart with the stone halves.
I'll give you a cow as grinding wages,
a mottled cow for pulling the seeds apart.
Keep grinding, sister, keep singing, sister!
Our family wants fine flour,
our farmhands want course flour,

our maidens want handsome flour.
Keep grinding away dear grindstones!

ERA, Pl. 26 A1 < Setu, Järvesuu v., Tonja k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1936. a. < Anne Vabarna (eeslaulja), 58-a., ja koor.
[LP VII 2; CD3-2].