Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

One's Own Mother and a Step Mother Wait at Home

Minna Kokk Hargla (1957)

Võõras õks emä, võhlu emä,
võõras võhluarmuline,
nägi õks kauõst tulõvat,
vällä müüdä välküvät,
pand õks kivi kirstu pääle,
kannu kaasõ nulga pääle:
“Jo-p jo tulõ suuri süüjä,
suuri süüjä, suuri juuja –
vällä ta süü härjäsöögi,
vällä juu härjäjoogi.
Taalõ õks toogõt tuubriga,
kandkõp paari pangõga!”

Uma õks imä, armu imä,
uma heldearmuline,
nägi õks kauõst tulõvat,
vällä müüdä välkuvat,
võtt õks kivi kirstu päält,
kannu kaase nulga päält:
“Jo-p jo tulõ tütärene,
jo-p jo kallus´ kanassõnõ!”
Pand õks piimä peesünemmä,
lihakõsõ löügenemmä:
“Taalõ õks toogõt toobiga,
kandkõ ka kanniga!”

Imä õks viidi tarõst vällä,
armu astõ üle läve,
imä õks viidi teede möödä,
armu tii viirt müüdä,
imä õks viidi matussõdõ,
armu astõ üle aia,
imäle hauda kaavõti,
armu man karõli,
imä õks hauda pan´ti,
armu alal lammõsi.

“Tõsõ no üles, imäkene,
kargaq üles, kasvataja,
tulõ õks teedä näitämaie,
radasida rajamaie!”
“Ei või tõustat, tütrekene,
karadaki, kanasõkõnõ –
rist om raske rindu pääl,
kääbäs rassõ käs´si pääl,
sinelihe silmäp pistvä,
jahelihe jalaq pitsitässeq.”

Olõs ma-ks tiidnüt Tooni tarõ,
tiidnüt Tooni tarõläve,
ussõ ma-lõs toonuq uma imä,
ussõq kandanu kasvataja,
lipõ ma-lõs tennü luuakudõ,
mugla musta mollikudõ,
mant ma-lõs mõskõnu maahaisu,
suu mant surmahaisu,
käs´si mant kääpä haisu,
rindu mant risti haisu,
pistü ma-lõs pandunu pirrutuka nõalõ,
saisu saina najalõ.
Tuu os´ minu kutsunu kullakõsõs,
hõiganuki hõpõkõsõs.
Nom minu kutsutas kuratis,
manitas maajoosikus.

A stepmother is an evil mother,
a stranger with the grace of evil,
she saw coming from afar,
glimpses of me along the yard,
she placed a rock on the chest,
a stump on the corner of the lid:
“The big eater is already coming,
the big eater, the big drinker –
she will eat the food of the oxen,
she will drink the drink of the oxen.
Bring it for her in a tub,
carry it in two pails!”

My own mother, gracious mother,
my own gracious loving one,
she saw coming from afar,
glimpses of me along the yard,
she took the rock off the chest,
the stump off the corner of the lid:
“My daughter is coming now,
already my little chick is bending this way!”
She took some milk to heat up,
a bit of meat to warm up:
“Bring it for her in a beaker,
carry it for her in a pitcher!”

Mother was taken from the house,
love stepped across the threshold,
mother was taken along the road,
love along the edge of the road,
mother was taken to the graveyard,
love stepped over the fence,
a grave was dug for mother,
love leapt to the spot,
mother was lowered into the grave,
love lay down beside her.

“Wake up, dear mother,
leap up, you who raised me,
come show me the right roads,
clear my paths [for me]!”
“I cannot wake up dear daughter,
nor can I leap up, dear chick –
the cross lies heavy on my breast,
the grave mound lies heavy on my hands,
blue leaves thrust through my eyes,
cool leaves beset my feet.”

If I had known the house of death,
Had known the threshold of death's own home,
I would have brought my mother out of those doors,
I would have carried the one who raised me out of those doors,
I would have made a dish of lye,
a trough full of black soap,
I would have washed the smell of the earth from her,
the smell of death from her mouth,
the smell of the grave mound from her hands,
the smell of the cross from her breast,
I would have set her up against the lamp holder,
stood her against the wall.
She would have called me darling,
would have named me silver.
Now I am called a devil,
I am railed as an insect.

RKM, Mgn. II 72 a < Antsla raj., Mõniste kn. (Hargla khk.) – H. Tampere, O. Niinemägi Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1957. a. < Minna Kokk, 64-a.
[LP V c 2; CD2-13]. Simmermann 2002