Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

Bibliography

Ilus, Kalju 1961. Torupilli-Jussist ja torupillist. Kultuur ja Elu 1, 32–33.

Kasema, Maarja, Vaike Sarv 1999. Setu hällitused. Ars Musicae Popularis 13. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Lahkunuid mälestades. – Rahvapärimuste koguja 5; 7. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1967, 81–84; 1970, 75–83.

Leisiö, Timo 1992. Setumaalta Harjumaalle. A. O. Väisänen. Tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampereen Yliopisto. Kansanperinteen laitos, Julkaisuja 16. Tampere: Tampereen Yliopisto.

Lippus, Urve 1988. Valimik regilaule. Tallinn: Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, Teaduslik-Metoodiline Kabinet.

Lätt, Selma 1939. ERA kahest naiskogujast. – Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 199–200.

Lätt, Selma 1961. Rahvaluulekoguja Mari Sarv. – Rahvapärimuste koguja 2. Tartu, 92–99.

Mirov, Ruth, Ingrid Rüütel, Veljo Tormis 1977. Lahemaa vanad laulud. Tallinn: Eesti Raamat.

Olgu õnne, et elada, olgu tervist teha tööda... – Rahvapärimuste koguja 9; 10. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1974, 59–85; 1976, 79–113.

Pulst, August 1973. Kilu-Mari ja teised. – Kultuur ja Elu 10, 33–36; 11, 29–33.

Pulst, August 1973. Torupilli Juss ja teised. – Kultuur ja Elu 7, 33–36; 8, 20–25; 9, 24–26.

Pulst, August 1974. ... ja veel teised. – Kultuur ja Elu 1, 34–39; 2, 21–26.

Rüütel, Ingrid 1984. Liisa Kümmel. – Kultuur ja Elu 10, 36–39.

Rüütel, Ingrid 1986 = И. Рюйтел. Типология, структура и развитие эстонских однострочных свадебных напевов. – Музыка в обрядах и трудовой деятельности финно-угров. Таллин: Ээсти раамат, 153–187.

Rüütel, Ingrid 1987. Herbert Tampere elust ja rahvamuusika-alasest tegevusest. – Muusikalisi lehekülgi 4. Tallinn: Eesti Raamat, 121–131.

Sildoja, Krista, Raivo Sildoja (toim.) 1997. Pärnumaa viiuldajad. Esimene. Viljandi.

Simmermann, Edakai (koost.) 2002. Tarõ Taivahõ. Lõuna-Eesti Väike Kannel. Tartu. http://www.folklore.ee/Kannel

Särg, Taive 1995. Lauliku lapsepõlv. – Vanavaravedaja 2, 47–56.

Särg, Taive 1996. Of singer’s blood? About kins of singers from the Karksi parish. – The Family as the Tradition Carrier. Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference. Conference Proceedings 1, 161–170.

Särg, Taive 1998. Püsiv ja muutuv Karksi regilaulus. Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetoolis.

Tampere, Herbert 1956. Eesti rahvalaule viisidega 1. Tallinn: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.

Tampere, Herbert 1958. Eesti rahvalaule viisidega 3. Tallinn: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.

Tampere, Herbert 1960. Eesti rahvalaule viisidega 2. Tallinn: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.

Tampere, Herbert 1972. Rahvalaulik Liisu Orik (1873–1970). – Rahvapärimuste koguja 8. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 77–80.

Tampere, Herbert 1975. Eesti rahvapillid ja rahvatantsud. Tallinn: Eesti Raamat.

Tampere, Herbert 1999 [1935]. Eesti rahvaviiside antoloogia I. Tallinn: Eesti Keele Instituudi rahvamuusika sektor.

Teinbas, Taavi 1994. Lõõtspillidest, lõõtspillimängust ja -mängijatest. Tallinn: Eesti Rahvakultuuri Arenduskeskus.

Viidalepp, Richard (toim.) 1959. Eesti rahvaluule ülevaade. Tallinn: Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut, Eesti Riiklik Kirjastus.

Viidang, Ene 1997. Kolga-Jaani vanad laulud. Põltsamaa.

Viikberg, Jüri 1998. Vastab murdekoguja Hella Keem. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 35–42. 1989–1996. Tartu, 145–160.

Viimane tuli tarena, viimane pirdu pihina... – Rahvapärimuste koguja 8; 9. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1972, 81–83; 1974, 86–90.

Vissel, Anu 1982. Eesti karjaselaulud 1. Setu karjaselaulud. Ars Musicae Popularis 4. Tallinn: Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut.

Vissel, Anu 1988. Eesti karjaselaulud 2. Võrumaa ja Tartumaa karjaselaulud. Ars Musicae Popularis 7. Tallinn: Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut.

Vissel, Anu 1990. Eesti karjaselaulud 3. Mulgimaa karjaselaulud. Ars Musicae Popularis 9. Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut.

VK V = Monumenta Estoniae Antiquae I. Estonum carmina popularia. Vana Kannel V. Mustjala regilaulud. Koost. H. ja E. Tampere, toim. O. Kõiva, I. Rüütel. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1985.

VK VI:1 = Monumenta Estoniae Antiquae I. Estonum carmina popularia. Vana Kannel VI:1. Haljala regilaulud. Koost. ja toim. E. Laugaste. Tallinn: Tartu Riiklik Ülikool, 1989.

VK VII:2 = Monumenta Estoniae Antiquae I. Carmina popularia. Vana Kannel VII:2. Kihnu regilaulud. Koost. O. Kõiva, I. Rüütel. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Etnomusikoloogia osakond, 2003.