Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

Creation

Liisu Orik Tõstamaa (1965)

Kelle õuese õunapuu?
Meie õuese õunapuu.
Metu oksa õunapuul?
Kolm olid oksa õunapuul.
Metu õita oksale?
Kolm olid õita oksale.
Metu õuna õiele?
Üks oli õuna õiele.

Sai neede õunad valmis saanud,
tuli tuul ja tõstis torma,
raputase õunad meresse.
Merest tõusis üles kirju lindu,
lendas meie õuest läbi,
meie alla koppeli.

Meie koplis kolmi põesast:
üks oli põesas õbepõesas,
teene põesas vaskepõesas,
kolmas kullakeeruline.

Lind akkas pesa pesitama,
puuraagu korjama.
Sai see pesa valmis saanud,
akkase mune munema;
sai need munad munetud,
akkas poegi auduma;
sai need pojad audunud,
akkase neida kasvatama,
kasvatama, kangutama;
sai neede pojad kasvatud,
akkas neida pillama.
Ühe pani päevaks peale ilma,
teise pani kuuks taevudes,
kolmanda kiviks põllu peale.

In whose yard is there an apple tree?
In our yard there is an apple tree.
How many branches on the apple tree?
Three there were branches on the apple tree.
How many blossoms on the branches?
Three there were blossoms on each branch.
How many apples for each blossom?
One there was an apple for each blossom.

When the apples were ripe,
along came a wind and raised a storm,
it shook the apples into the sea.
From the sea arose a many-coloured bird,
it flew through our yard,
and down into our copse.

Three there are bushes in our copse:
one bush was a silver bush,
another bush was a copper bush,
the third was golden filigreed.

The bird started to build a nest,
to collect bits of wood.
When it got the nest ready,
it started to lay eggs;
when the eggs were laid,
it started to hatch them out;
when they were hatched,
it started to raise them,
raise them and prise them;
when the chicks were grown,
it started to drop them.
It placed one as the sun over the world,
another as the moon in the heavens,
the third as a stone in the field.

RKM, Mgn. II 1097 c < Pärnu raj., Tõstamaa kn., Alu k. (Tõstamaa khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Liisu Orik, 93-a.
[LP VI 1; CD2-23].