Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

St. Catherine's Day Song

Liisu Orik Tõstamaa (1938)

Laulavad maskeeritud sanditajad kadripäeva eelõhtul:

Laske kadrid sisse tulla,
katri, katri,
kadri küined külmetavad,
kadri varvad valutavad.
Kadrid tulnud kaugelt maalta,
üle soo, üle ravade,
üle viie vikerkaari,
üle kolme koeduotsa,
ümmer kuu see kõvera,
ümmere päeva ümmarguse.
Kuu sääle mängis kudrustega,
eha õbeel´mestega,
päe sääle mängis pärreldega.

Laske kadrid sisse tulla!
Kadri ei taha tallekesta,
kadri tahab tallevillukesta,
nurub linanuustikesta,
palub pastlapaelakesta,
tahab takutordikesta.

Laske kadrid sisse tulla!
Peretütar, neitsikene,
talutütar, taimekene,
tõuske üles voodidesta,
paremasta patjudesta!
Tõsta tassa tekiäärta,
astu pis´si parandale,
suitsust mine läbi sorinal ja
vingust läbi virinal ja
kolmel sammul kolde ette,
viiel varval varna alla,
võta peergu varna pialta,
kui põle peergu varna pial,
võta aga algu õrre pialt,
kui põle algu õrre pial,
võta pinda parre küljest,
kui põle pinda parre külges,
võta tohtu tualaest,
kui põle tohtu tualaes,
võta sammalt seina vahelt,
kui põle sammalt seina vahel,
süita sõrmed põlema,
tuli peab tuas olema!

Laske kadrid sisse tulla!
Kadri toob õue õueõnne,
perepojal pruudiõnne,
peretütrel peiuõnne,
silla piale siaõnne,
lambalauta lambaõnne,
talli alli täku õnne,
tarase toobe lehmaõnne.
Kellel tant´svad kadrid tuas,
sinna tõusvad tõmmud ärjad,
lehmad matsakad, madalad,
lambade kuurus villaga ja
siad pikad siuakad ja.

Kadri isa Iiumaalta,
kadri pojad Poolamaalta,
kadri isi kaugelt maalta.

Sung by masked mummers on St. Catherine's Day Eve (November 24th):

Let the Catherine mummers enter,
Catherine, Catherine
Catherine's fingernails are freezing,
Catherine's toes are aching.
The Catherine mummers come from a distant land,
across bogs, and across marshes,
over five rainbows,
over three dawns,
around the moon all bent,
around the sun so round.
The moon was playing with baubles there,
dusk with silver beads,
the sun was playing with pearls there.

Let the Catherine mummers enter!
Catherine does not want a lamb,
Catherine wants the lamb's wool,
she's begging for a tuft of linen,
asking for lace for her leather slippers,
she wants a tuft of tow.

Let the Catherine mummers enter!
Daughter of the house, dear maiden,
daughter of the farm, sweet flower
get up from your beds,
off the good pillows.
Lift silently the edge of your blanket,
step quietly onto the floor,
dash through the smoke,
rush through the fumes,
get to the hearth in three steps,
on five toes get to the wall rack,
take a splinter of wood from the rack,
if there is no splinter in the rack,
take a billet off the beam,
if there is no billet on the beam,
take a sliver from the pole,
if there is no sliver in the pole,
take some birchbark from the ceiling,
if there is no birchbark in the ceiling,
take some moss from between the walls,
if there is no moss between the walls,
light your fingers on fire,
there has to be light in the room!

Let the Catherine mummers enter!
Catherine will bring luck to your yard,
bride luck to the son of the house,
groom luck for the daughter of the house,
pig luck onto the pier,
lamb luck into the sheep fold,
colt luck into the horse stall,
cow luck into the barnyard.
Whoever the Catherines dance for,
dark oxen will arise there,
cows so hefty and low,
sheep with curly fleece,
pigs so long and slender.

Catherine's father comes from Hiiumaa,
Catherine's sons come from Poland,
Catherine herself is from a distant land.

ERA, Pl. 103 A2 < Tõstamaa khk., Tõstamaa v., Alu k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Liisu Orik, 65-a.
[LP II a 2; CD1-17].