Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

Riding to Riga

Ottilie Niinemägi Anna (1965)

Last põlvel hüpitades:

Ptruu, sõida Riiga ja
Riia väravast välja,
too lapsel saia,
meie lapsekesel saia!
Saiad suured, sarvilised,
mesileivad meelelised,
hapud leivad haugulised,
kakud kahekoorelised.
Ptruu, sõida Riiga ja
Riia väravast välja!

While bouncing a child on the knees:

Giddy up and ride to Riga and
out through the gates of Riga,
bring our child a bun,
a bun for our dear child!
The buns are big and have horns,
the honey buns are sweet to our taste,
the sourdough buns are plump,
the cakes are double crusted.
Giddy up and ride to Riga and
out through the gates of Riga!

RKM, Mgn. II 1058 a < Paide raj., Paide kn., Nurme k. (Anna khk.) – O. Kõiva Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Ottilie Niinemägi, s. 1890. a.
[LP III b 1; CD1-32].