Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

Aulder-Maulder

Liisa Kümmel Tori (1961)

Ui-sui-sui-sui sun´niman´ni,
sun´niman´nist sain mal´lika,
mal´likast sain man´nipil´li,
man´nipil´list sain peebuna,
peebunast sain petsariini,
petsariinist sain riimuka,
riimukast sain rindasõl´ge,
rindasõlesta sõmera,
sõmerast sain soolavakka,
soolavakast vaisiküisi,
vaisiküisist kübara ja
kübarast sain künnirauda,
künnirauast sain ranitsa ja
ranitsast sain rapsuvitsa
lapse puksu pihta peksa –
raps, raps, raps, raps, raps!

Oh so, so, so Saulder-maulder,
I got a cudgelcalf from the Saulder-maulder,
from the cudgelcalf I got a jennyjuble,
from the jennyjuble I got a wryegg,
from the wryegg I got some mockereanie,
from the mockereanie I got a rhymerie,
from the rhymerie I got a breastbroachessie,
from the breastbroachessie some shingle-gravel,
from the shingle-gravel I got a salt cellar,
from the salt cellar failinailies,
from the failinailies a brand new hat and
from the hat I got a ploughing iron,
from the ploughing iron I got a knapsack and
from the knapsack I got a beating twitch,
to paddywhack the children's fartybums –
swat, swat, swat, swat, swat!

RKM, Mgn. II 518 d < Pärnu raj., Tori kn., Ore k. (Tori khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Liisa Kümmel, 73-a.
[LP III c 6; CD1-41].