Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Husband Slayer (The Song of Maie)

Greete Jents Karksi (1961)

Me olem kolmeksi sõsare,
meid oli kolmeksi sõsare,
kateksi emä kanaje:
üks oli Maie, tõine Kaie,
üks oli Kaie, tõine Maie,
kolmas elmi Eltsekene.
Elts läits einä niitamaie,
Kai läits karja saatamaie,
Mai jäi aita meil magame.

Elts tuli einä niitamestä,
Kai tuli karja saatamesta,
Mai tuli aidast magamesta,
põll tal ehenna punane,
väits tal peonna verine.
Elts läits Maielt küsümaie:
“Maiekene, mis sa tennu?”

Mai võt´s vastu vaideliia:
“Ma tapi laudast laiku är´gä,
murust tapi musta kuke,
tarest tapi tallekese.”
“Maiekõine, mis sa tennu!”

Mai läits mõtsa siis pageme,
Mai juus´k mõtsa siis pageme,
juus´k ta suure kuuse manu:
“Armas kuuske, avide mind,
kallis kuuske, kata minda.”
Kuusk võt´s vastu vaideliia:
“Kudas või mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme meesta siin külänna,
ütese üle tanume,
kõik tulõv pal´ke lõikamaie,
lövväv sinu siita ärä.”

Mai juus´k suure kase manu:
“Armas kaske, avide mind,
kallise kaske, kata minda.”
Kask võt´s vastu vaideliia:
“Kudas või mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme naista siin külänna,
ütese üle tanume,
kõik tulev lehti lõikamaie,
lövväv sinu siita ärä –
mulle süidü antanesse.”

Mai juus´k suure aava manu:
“Armas aaba, avide mind,
kallis aaba, kata minda!”
Aab võt´s vastu vaideliia:
“Kudas võin mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme poissi siin külänna,
ütese üle tanume,
kõik tulõv laudu lõikamaie,
lövväv sinu siita ärä –
mulle süidü antanesse.”

Mai juus´k suure söödü pääle:
“Nõnda juusku teie juure,
nõnda kui mu jumi joose;
nõnda libisegu (sul) lehe,
nõnda kui mu liha libisi!”

There were three of us sisters,

two of us mother's chicks:
one was Maie, the other Kaie,

the third was sweet pretty Elts.
Elts went to mow hay,
Kai went to herd the animals,
Mai was sleeping in the granary.

Elts came from mowing hay,
Kai came from herding the animals,
Mai came out of the granary from where she had been sleeping,
Her apron was red in the front,
a knife was bloody in her hands.
Elts went to ask Mai:
“Dear Mai, what have you done?”

Mai started to protest:
“I slaughtered the spotted ox in the barn,
the black cock from the yard,
the little lamb in the cabin.”
“Dear Mai, what have you done!”

Mai went fleeing into the forest,
Mai ran fleeing into the forest,
she ran to a large fir tree:
“Dear fir tree, help me,
kind fir tree, hide me!”
Fir tree started to protest:
“How can I help you,
underneath I am hollow, at my brow I am broad,
underneath hollow like Alo town,
broad at my brow like Pärnu town.
Ten men live in the village,
nine of them across the fences,
all come here to get logs,
they will find you here.”

Mai ran to a large birch tree:
“Dear birch tree, help me,
kind birch tree, hide me!”
Birch tree started to protest:
“How can I help you,
underneath I am hollow, at my brow I am broad,
underneath hollow like Alo town,
broad at my brow like Pärnu town.
Ten women live in the village,
nine of them across the fences,
all come here to get leafy branches,
they will find you here –
I will be blamed.”

Mai ran to an aspen:
“Dear aspen, help me,
kind aspen, hide me!”
Aspen started to protest:
“How can I help you,
underneath I am hollow, at my brow I am broad,
underneath hollow like Alo town,
broad at my brow like Pärnu town.
Ten boys live in the village,
nine of them across the fences,
all come here to get boards,
they will find you here –
I will be blamed.”

Mai ran onto the fallow pasture:
“May your roots run [dry],
like the blush from my face,
may your leaves tremble,
like my flesh is trembling!”

RKM, Mgn. II 565 d < Abja raj., Nuia al. (Karksi khk.) – S. Lätt Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Greete Jents, 77-a.
[LP VI 5; CD2-27].