Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Brother's War Tale

Kadri Asu Kolga-Jaani (1937)Kes see tõi sõjasõnumid,
kes see kandis vainukeeled?
Arak tõi sõja sõnumid,
vares kandis vainukeeled.
Kes siit saab sõtta minema:
kas saab isa või saab poega,
või saab kiige noorem poega,
kiige viimem, kiige viksem,
kõige uhkemad obesed,
kõige saksemad sadulad?

Vend läks aita ehtimaie,
õde järel õpetama:
“Pane sina selga surmasärki,
valged koolikindad kätte!
Kui sa saad sõtta minema,
ära (sina) sõida ette sõja,
ega tansi taha sõja,
keeruta keset sõdaje!
Esimesed eidetasse,
tagumesed tapetasse,
keskmised kodo tulevad.
Kui sa saad kodo tulema,
ära joo soovetta –
soo on täisa surnu'ida;
ära joo rannavetta –
rand on täisa raipe'ida.
Joo sa kal´list kajo vetta.”


“Vennakene, hella vella,
akka mulle rääkimaie,
kudas sääl sõjas oltanesse,
sõjaleiba söödänesse,
vainukakku kastetasse?
Kas on sõjas naene armas,
naene armas, kaas või kallis?”

“Pese mo pia veresta,
lopota saapad savista,
siis mina akkan rääkimaie,
kudas sääl sõjas oltanesse,
sõjaleiba söödänesse,
vaenukakku kastetasse.”Who brought tidings of the war,
who carried those words of strife?
A magpie brought tidings of war,
a crow carried words of strife.
Who of us is to go to war:
is it father or is it son,
or is it the very youngest son,
the very last one, the smartest son,
with the noblest horses,
the swellest saddles?

Brother went to dress himself in the storehouse,
sister went to give advice:
“Don you now a shirt of death,
white mittens of dying!
When you go to war,
don't ride at the front of the war,
nor dance at the rear of the war,
twirl in the very middle of the war!
The first ones get slaughtered,
the rear ones get killed,
the ones in the middle return home.
When you come home,
do not drink the water from the marsh –
the marsh is full of the dead,
do not drink the water of the coast –
the coast is full of carrion.
Drink only precious water from the well.”


“Dear brother, gentle brother,
speak to me now,
how is it there in the war,
what bread of war is eaten,
what cakes of strife are dipped?
Is your wife dear to you in the war,
your wife dear, your spouse precious?”

“Wash my head of blood,
rinse my boots of mud,
then I'll speak to you,
how it is there in the war,
what bread of war is eaten,
what cakes of strife are dipped.”

ERA, Pl. 47 A1 < Kolga-Jaani khk., Uue-Võidu v. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937. a. < Kadri Asu, 67-a.
[LP VI 9; CD2-31]. Viidang 1997, 30–31.