Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Drunkard is Called back Home

Minna Kokk Hargla (1957)

Üt´skõrd ol´li noorimiisi,
noorimiisi, illus poiss,
trii-rilla, traa-ralla,
trii-ridiridi rallalla.

Kõrtsin seie, kõrtsin jeie,
laulise kõrtsi laua pääl.

Sääl tuli kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna all:
“Tulõ nok kuu, noorimiisi,
nõrguk kuu, nõrka poissi!
Sõsar (sul) kotun koolõman.”
“Las taad võtta kooltõnõn –
tõne sõsar perrä jääs!”

Üt´skõrd ol´li noorimiisi,
noorimiisi, nõrka poissi,
kõrtsin seie, kõrtsin jõie,
laulise kõrtsi laua pääl.

Siis tul´li kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna all:
“Tulõ nok kuu, noorimiisi,
nõrguk kuu, nõrka poissi!
Veli (sul) kotun koolõman.”
“Las taad võttak kooltõnõn –
veli koolõs, tõine jääs.”

Üt´skõrd ol´li noorimiisi,
noorimiisi, illus´ poiss,
kõrtsin seie, kõrtsin jeie,
laulise kõrtsi laua pääl.

Siis tul´li kutsija jo lävel,
sõnatuuja akna alla:
“Tulõ nok kuu, noorimiisi,
nõrguk kuu, nõrka poissi!
Imä (sul) kotun koolõman.”
“Nok küll olluk kuu minnä –
imä koolõs, tõist õi saa.”

Once there was a young man,
a young man, a pretty boy,
tririlla, traralla,
triridiridi rallalla.

He ate at the inn, he drank at the inn,
sang songs on the table of the inn.

A messenger appeared at the threshold,
a bringer of tidings to the window:
“Come home now young man,
stagger on home you weak boy!
Your sister is dying at home.”
“Let her die,
there is still another sister left!”

Once there was a young man,
a young man, a weak boy.
He ate at the inn, he drank at the inn,
sang songs on the table of the inn.

A messenger appeared at the threshold,
a bringer of tidings to the window:
“Come home now young man,
stagger on home you weak boy!
Your brother is dying at home.”
“Let him die,
if one brother dies, another one is still left!”

Once there was a young man,
a young man, a weak boy.
He ate at the inn, he drank at the inn,
sang songs on the table of the inn.

A messenger appeared at the threshold,
a bringer of tidings to the window:
“Come home now young man,
stagger on home you weak boy!
Your mother is dying at home.”
“Now I truly must go home,
if mother dies, I won't get another.”

RKM, Mgn. II 64 a < Antsla raj., Mõniste kn. (Hargla khk.) – O. Niinemägi Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1957. a. < Minna Kokk, 64-a.
[LP VI 7; CD2-29].