Recordings from the Estonian Folklore Archives 3

The Herd Is Far Away

Anne Vabarna Setu (1959)

Mõtsa, kul´la kar´akõnõ,
mõtsa-ks nu mõtsa, meeli- küll -mar´akõn!

Oo-ks küll kago minno taad vaestlasta,
ilma küll ilma imeldäk kanan.

Ime-ks no imekeistä mul helläkeistä,
maama- küll maamat meeli- mul -mar´akõist!
Minno-ks tä aie üles küll inne ako,
kisi iks kisi ülest küll inne kikast,
lasõ-i-ks lasõ-i üüse tä maada,
päivä õks lasõ-i panda mul päütsei.

Külä-ks ti külänäio küll, noorõkõsõ,
au- no aulinna ti linnukõs!
Miä-ks teil miä viga nu veerätel´lä,
kua teil kua viga külk kul´atõl –
rõõsa-ks ti süüde piimä küll pudikõista,
koho- ti süüde -piimä külk koorõkõist.

Edo küll edo minno jal, vaestlasta,
ilma küll ilma imeldä kanan!
Kui iks ta nakas´ vihma küll sadamahe,
mamma küll nakas maalõ küll tulõmai,
kagoh ma kagoh saa küll linalikõ,
lina- küll saa -likõ ma, vesihämm.
Olõ-i iks olõ-i üteh mul vihmavilti,
vihma- õks olõ-i -vilti mul, raüsärät´t.

[Miä-]ks nu miä viga teil veerätel´lä,
kua no kua viga teil kul´atõl!
Kui ti iks no kui ti lääde külk kulla kodo,
kulla no läädek kodo teil, mar´a maj,
teil õks no ommõk kuivak ka kolkijani,
hämme küll ommõ päält teil päästijän´,
ommõ-ks küll ommõ uma teil imekene,
mesi- küll ommõ -marja küll maamakõn.

Süü-ks no süük, kul´la külk kar´akõnõ,
maidsa küll maidsa, meeli- küll -mar´akõn!

Ega-ks no egat tohi-i mi kodo minnäq,
tohi-i-ks tohi-i, mar´a, ma majja sai.
Lehmä-ks ti lehmäkese küll, Lil´lokõsõ,
Ris´to- küll Ris´tokõsõt ti, Maas´okõs,
sööge-ks ti sööge kõtu külk kui tuu kõdõr,
sööge-ks ti sööge mago külk kui tuu mar´,
sis õks külk kõtut teil kodo veese,
mago küll mago majja küll veerätõs.
Ese-ks sis veese muialõ morolõ,
vel´lo-ks sis veese laiõtõ veerel´,
sis õks küll saa-ai, näio, ma tõrõlda,
kabo- no kabokõnõ ma karistõl.

Viirku-i õks viirku-i meele nu, vihmakõnõ,
saagu-i õks saagu-i mullõ ta saokõn!
Veerä-ks no veerä, vihma, sa Vinnemaalõ,
mine küll mine, sado, sa Saarõmaal!
Vinne- küll Vinnemaalõ ka vihma vaja,
Saarõl om Saarõmaalõ ka sato vaj.
Sääl õks küll omma näio kõik unidsõ,
tüte- no tüteriku kõik tühmätet,
suvõl õks ommõ suu näil mõskõmaldaq,
talvõl õks ommõ tarõ näil pühkimäld.
Oodi-ks nä oodi oia küll ussõ ala,
lätet õks oodit tarõ nä läve al,
oodi küll oodi suvõst nä suu mõskõ,
oodi küll oodit talvõst nä tarrõ püh´k.

Süü-ks no süük, kul´la meil kar´akõnõ,
maidsa küll maidsa, meeli- meil -mar´akõn!

Aja-ks nu aja liina ma lepistöhe,
aja-ks nu ajat turu ma toomistoi,
kohe küll kohe putu-i ta pur´o tuuli,
kohe küll kohe paista-i ta pallav päiv –
sinnä-ks ma sinnä aja küll kar´akõsõ,
keer´ä- ma keer´ätelle küll kir´äkes.

Kari-ks vast kari läte sis kavvõndõhe,
meeli-ks mul läte -mari vast muilõ mail.
Ette-ks sis jovva-i ma kiviga visada,
mano-ks sis jovva-i sõuda ma sõmõral.
Kivi-ks sis kivi mul pehko pudõsi,
sõmmõr sis sõmmõr sõrmilõ lagos´.

Olõ-ks ma olõ, neio, küll vaenelat´si,
ilma-ks ma olõ imeldäk kanan.
Vaiva-ks om vaivaline ka vaese elo,
oho- no oholine mul olõmin.

To the forest, precious herd,
to the forest my little darling!

Woe is me, poor orphan child,
a little chick without her mother.

Mama, dear mother, my gentle one,
mama, darling of my heart!
She got me up before dawn,
she pulled me out of bed before cockcrow,
she doesn't let me sleep the night,
in the day, she doesn't let me put head to pillow.

Village maidens, young ones,
dear birdies of the honoured town!
Easy for you to stroll about,
and for you, how easy to have fun –
you eat fresh milk pudding,
curds you eat, and cream.

But look at me, poor orphan child,
a little chick without her mother!
When it starts to rain,
water starts to fall to the ground,
see how I get soaked like linen,
like linen I get drenched.
I have no rain cape along with me,
no rain cape have I, nor scarf should it hail.

Easy for you to stroll about,
and for you, how easy to have fun!
When you go to your precious homes,
you go home, to your dear houses,
you have your own beaters to dry your clothes,
someone to save you from the damp,
you have your very own mother,
your own honey sweet, gentle mama.

Eat, eat, my precious herd,
taste it, taste it, my sweet darlings!

We can't go home,
we mustn't, darlings, get home.
Dear cows, you darling cows, precious Blossoms,
dear Clovers and all you Strawberries,
eat your tummies full like pods,
eat your bellies full like berries,
then your tummies will take you home,
your bellies will roll you to your house.
Then father will take you to other pastures,
then brother will lead you to the edge of the gate,
and then I, young maiden, won't get scolded,
little girl, I won't be punished.

Don't roll over me, now, dear rain,
don't let it shower all over me.
Roll along, rain, to Russia,
get you, shower, to Saaremaa!
In Russia rain is needed,
in Saaremaa showers are wanted.
All the maidens there are sleepy,
all the girls are groggy,
in the summer their faces were unwashed,
in the winter their rooms were unswept.
They were waiting for a stream to appear at their door,
a spring, they hoped would well up at their threshold,
they waited all summer to wash their faces,
they waited all winter to sweep their rooms.

Eat, eat my precious herd,
taste it, taste it my sweet darlings!

I'll drive you to the alder grove by the town,
I'll drive you to the bird berry grove by the market,
where the sea breeze won't blow,
where the burning sun won't shine –
that is where I'll drive the dear herd,
I'll let the sweet spotted ones loose.

The herd will wander off far away,
my sweet darlings will stray to other pastures.
I won't be able to throw a stone that far,
I won't manage to run on the shingle after them.
The stone then fell apart in my hand,
the shingle then crumbled between my fingers.

I am a maiden, an orphan child,
a little chick without her mother.
Woeful is the orphan's life,
fraught with danger is my lot.

RKM, Mgn. II 320 c < Räpina raj., Värska kn., Tonja k. (Setu) – S. Lätt, A. Strutzkin Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1959. a. < Anne Vabarna, 82-a.
[LP I a 7; CD1-7]. Vissel 1982, 43–46 (nr. 20).